Podaci o poduzetniku

Naziv: Udruga mljekara „Drava-Sava“ priznata kao Proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Sjedište: Virovska 66, Molve
OIB: 17028167112,
Poslovna banka: Zagrebačka banka, IBAN: HR9723600001102407116

 

VODSTVO PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE UDRUGE MLJEKARA „DRAVA-SAVA“:

 1. Željko Turčić, predsjednik
 2. Tihomir Horvat, potpredsjednik
 3. Marina Stručić, potpredsjednica
 4. Marijan Babec, tajnik
 5. Antonio Panić, član
 6. Stanislav Salaj, član
 7. Vladimir Čagran, član
 8. Darko Imbrišić, član
 9. Martin Fuček, član
 10. Marko Šolinić, član
 11. Duška Grubić, član
 12. Marko Premec, član
 13. Marko Ivančan, član
 14. Domagoj Zlatar, član

 

Sud časti:

 1. Mijo Jakrlin, predsjednik
 2. Mirko Zeljar, član
 3. Zlatko Popec, član

 

Nadzorni odbor:

 1. Vladimir Raknić, predsjednik
 2. Zlatko Senjan, član
 3. Marijo Grlica, član