Ideja, vizija i ciljevi

1.1. Nastanak ideje o osnivanju proizvođačke organizacije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Inicijativa za osnivanje proizvođačke organizacije je nastala zbog nezadovoljstva proizvođača cijenom mlijeka i velikim troškovima u proizvodnji mlijeka. Naime, stočarstvo je jedna od najzahtjevnijih poljoprivrednih grana. Članovi, proizvođači mlijeka odlučili su se za taj pothvat kako bi zajednički mogli kvalitetnije pregovarati s otkupljivačima mlijeka u vezi otkupne cijene mlijeka, zajednički nastupati na tržištu i zajednički nabavljati repromaterijal po povoljnijoj cijeni.

 

1.2. Datum osnivanja udruge i priznavanja proizvođačke organizacije

Udruga mljekara „Drava-Sava“ osnovana je 29.prosinca 2013. godine kao samostalna, interesna organizacija dobrovoljno udruženih mljekara, najviše njih sa područja Koprivničko-križevačke županije, pod uvjetima određenim Zakonom o udrugama i Statutom. Dana 26. veljače 2014.godine Udruga je dobila rješenje od Ministarstva poljoprivrede da je Udruga mljekara „Drava-Sava“ priznata kao proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

1.3. Vizija aktivnosti proizvođačke organizacije

Vizija aktivnosti proizvođačke organizacije je uspostava organizacije koja će igrati značajnu ulogu u postizanju konkurentne i kvalitetne proizvodnje mlijeka za članove organizacije ili za svakog člana pojedinačno.

 

1.4. Ciljevi proizvođačke organizacije

• Proizvođačka organizacija osigurava da je proizvodnja planirana i prilagođena potražnji, posebno u pogledu kvalitete i količine,
• Koncentrira ponudu i stavlja na tržište proizvode vlastitih članova i
• Optimizira troškove proizvodnje i stabilizira proizvođačke cijene.

Ovi navedeni ciljevi su sukladni sa Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“ br. 81/15, 97/15, 100/15 i 101/15).

 

1.5. Kronološki opis dosadašnjih aktivnosti od osnivanja do danas...

Kratka kronologija rada Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“:
29. prosinca 2013. godine u Molvama održana osnivačka skupština Udruge mljekara "Drava - Sava"
26. veljače 2014. godine dobili smo Rješenje od Ministarstva poljoprivrede da je Udruga mljekara "Drava-Sava" priznata kao Proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
23.03.2014. godine u Goli je održana konstituirajuća skupština Udruge mljekara "Drava-Sava"
01.07.2014. godine uselili i opremili uredske prostorije u Virju, Đure Sudete 5
15.07.2014. godine Proizvođačka organizacija Udruga mljekara „Drava-Sava“ zapošljava voditeljicu Marinu Ivančan, magistru inženjerku proizvodnje i prerade mlijeka
Od 10. siječnja 2014. do 29. veljače 2016. godine održane su 43 sjednice upravnog odbora
Od 29. prosinca 2013. do 03. ožujka 2016. godine održane su četiri skupštine
Od travnja 2014. do 03. ožujka 2016. godine održani brojni sastanci s otkupljivačima mlijeka, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede
22. ožujka 2015. godine održana je prijevremena izborna skupština na kojoj su birana nova tijela koja će zastupati Udrugu mljekara „Drava-Sava“ i donesen novi statut prema zakonskim okvirima
4. studeni 2015. godine dobili rješenje da ostajemo priznati kao Proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
9. prosinca 2015. godine odobren poslovni plan Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“ od strane Ministarstva poljoprivrede
23. prosinca 2015. godine odluka o isplati potpore od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
29. prosinca 2015. godine isplata potpore u iznosu 635 650,00 kn
8. siječnja 2016. godine Proizvođačka organizacija Udruga mljekara „Drava-Sava“ zapošljava voditeljicu ekonomskih i financijskih poslova Slavicu Ivančan, magistru ekonomije

 

1.6. Broj članova proizvođačke organizacije i obujam proizvodnje

Ukupan broj članova Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“ od osnivanja do danas je 237.
Obujam proizvodnje u 2014. godini je iznosio 17 427 904 kg mlijeka, a 2015. godine 15 712 473 kg mlijeka prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije.
Broj članova se povećava, no proizvodnja se nažalost smanjuje.
Članovi Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“ u rujnu 2015. godine prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije imaju u vlasništvu:
• 4002 krave,
• 3 bika,
• 1634 junadi,
• 2195 junica,
• 649 muške teladi
• 584 ženske teladi
Prosjek krava po članu Proizvođačke organizacije mljekara je 17 krava.
Članovi obrađuju 3094,59 ha oranica koje su upisane u upisnik Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te imaju u posjedu 724,64 ha livada i 23,78 ha pašnjaka prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.